fbpx Mentorsföretag - Amerikanska Gymnasiet

Varje klass på Amerikanska Gymnasiet har ett mentorsföretag som följer klassen under skoltiden. I vissa fall följer företaget med från årskurs ett, ända till studenten i årskurs tre och ibland skiftar vi företag mellan klasserna.

Syftet är att i elevernas perspektiv ha en direkt anknytning till näringslivet under hela gymnasietiden.  

I företagets perspektiv är kopplingen till en framtida möjlig arbetskraft, samt att kunna påvisa yrkesattraktivitet inom företagets affärsområde en direkt vinst. En indirekt vinst är samhällsperspektivet och att få förmånen till att bidra och vägleda framtidens potentiella ledare och medarbetare redan under skoltiden.  

Vi skapar i denna samverkan mellan företag och skola möjligheter till en framtida ökad konkurrenskraft och ett starkare samhälle.