fbpx Vi söker modig Rektor till Amerikanska Gymnasiet i Stockholm! - Amerikanska Gymnasiet

Vi har kombinerat det bästa från den svenska gymnasieskolan med det bästa från High School och skapat Amerikanska Gymnasiet. Vi har en tydlig struktur och en positiv kultur med gemensamma spelregler på hela skolan. Ordning och reda är en självklarhet för att skapa en positiv och effektiv lärmiljö. Skolåret präglas av sociala event såsom ”Homecoming”, ”Yearbook” och ”AG Awards”. Våra värderingar Kindness, Courage, Knowledge & Curiosity – Grit ligger till grund för hur vi agerar förebilder och hur vi beter oss mot varandra och omvärlden. Vi erbjuder fyra högskoleförberedande program inom Samhällsvetenskap, Ekonomi, Naturvetenskap och Teknik.

 

Amerikanska Gymnasiets idé och vision är

Att utveckla våra elever och medarbetare till sin fulla potential”. Det innebär bl a:

  • Att vi tränar speech mer än någon annan gymnasieskola i Sverige – för elevernas personliga och professionella utveckling
  • Vi är Sveriges första gymnasieskola med tre terminer.
  • Undervisningen sker både på svenska och engelska.
  • Eleverna får träna studieteknik direkt från start
  • Vi ger eleverna möjlighet till utbytesresor till USA på sommaren
  • Vi har lärarledda kommittéer, ”klubbar” på eftermiddagarna
  • Vi har läxhjälp på skolan

Läs mer på https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-oss/tankar-om-skola/

 

Ledare

Du har en professionell relation till elever och medarbetare. Detta i linje med vår devis “Ramar & Kramar” som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje individ.

Du har ett stort intresse för att utveckla människor.

Du vill vara med och omforma svensk skola och kontinuerligt utveckla undervisningen genom kollegialt samarbete. Vi tror på teamwork och på transparens.

Du är effektiv både i möten och samtal men också i alla de processer som berör en gymnasieskola.

Du har en förmåga att kunna hantera flera processer parallellt med både systematik och kvalitet.

Du ser möjligheter och du leder alltid utmaningar och problem mot lösningar.

Du har ett positivt förhållningssätt.

Rektorsrollen vid Amerikanska Gymnasiet innebär ett transparent och nära samarbete med såväl lärare på skolan, rektorskollegor på andra skolor som med huvudman.

Amerikanska Gymnasiet har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete där du som rektor har en mycket viktig roll att i samarbete kunna analysera och att ta fram förslag till handlingsplaner som du tillsammans med dina medarbetare och elever leder i förändring.

Vårt utvecklingsarbete är kontinuerligt och är en av de viktigaste uppgifterna du har som rektor hos oss.

Skicka din ansökan till stockholm@amerikanskagymnasiet.se