STS Education och Amerikanska Gymnasiet

Under sommarlovet i årskurs 1 och årskurs 2 har samtliga elever på Amerikanska Gymnasiet möjlighet att delta i Summer Academy i USA. Detta tack vare ett etablerat samarbete mellan Amerikanska Gymnasiet och STS Education. Efter skolårets tre terminer har du som elev möjlighet att välja till en ”fjärde termin” i USA enligt nedan. Resorna finansieras via fundraising under läsåret, där målsättningen för varje klass är att både lära sig hur man strukturerat kan arbeta med insamling, samt att så långt som möjligt klara av finansieringen av resan via gemensamt arbete.

Årskurs 1 (Västkust) – San Diego, Summer Academy 

Årskurs 2 (Östkust/Västkust) – Elevernas val, Summer Academy

Årskurs 3 – Prova på college v44,v45

            

”Amerikanska Gymnasiets profil passar STS mycket bra och innebär att fler ungdomar i Sverige får chansen att studera språk utomlands och samtidigt uppleva och ta del av en annan kultur”

Petra King, VD för STS Språkresor

” Vi är väldigt glada och stolta över detta samarbete som innebär att vi kan erbjuda eleverna att de får träna språk i en unik och autentisk miljö som underlättar inlärningen väsentligt”

Peter Heddelin, Rektor och VD för Amerikanska Gymnasiet

Deltagande i USA är frivilligt och ligger utanför gymnasieskolans kursplan. Det medför också vissa omkostnader som hemskolan ej står för. Resmålen i USA kan komma att skilja sig mellan skolåren.