EF och Amerikanska Gymnasiet

Under sommarlovet i årskurs 1 och årskurs 2 har samtliga elever på Amerikanska Gymnasiet möjlighet att delta i Summer Academy i USA. Detta tack vare ett etablerat samarbete mellan Amerikanska Gymnasiet och EF. Efter skolårets tre terminer har du som elev möjlighet att välja till en ”fjärde termin” i USA enligt nedan. Resorna finansieras via fundraising under läsåret, där målsättningen för varje klass är att både lära sig hur man strukturerat kan arbeta med insamling, samt att så långt som möjligt klara av finansieringen av resan via gemensamt arbete.

Varje sommar – Kalifornien, Summer Academy tre veckor

Årskurs 3 – College Inspirational Tour v.10

”Jag är stolt över vårt samarbete som kommer ge elever en möjlighet att omvandla drömmar om internationella studier till verklighet. Kan vi tillsammans så ett frö som hjälper ungdomar att definiera och våga följa sin egen väg i livet så kommer vi tillsammans öppna upp en värld med oändliga möjligheter. Att få göra det tillsammans med en organisation som delar EF Educations entreprenöriella kultur och ambitionen om att förbereda ungdomar för en internationell värld är så klart extra kul.”
Erik Stenbäck, Country Manager, Nordics för EF

” Vi är väldigt glada och stolta över detta samarbete som innebär att vi kan erbjuda eleverna att de får träna språk i en unik och autentisk miljö som underlättar inlärningen väsentligt”
Peter Heddelin, Rektor och VD för Amerikanska Gymnasiet

* Deltagande i USA är frivilligt och ligger utanför gymnasieskolans kursplan. Det medför också vissa omkostnader som hemskolan ej står för. Resmålen i USA kan komma att skilja sig mellan skolåren.