STS Education och Amerikanska Gymnasiet

Under sommarlovet i årskurs 1 och årskurs 2 har samtliga elever på Amerikanska Gymnasiet möjlighet att delta i Summer Academy i USA. Detta tack vare ett etablerat samarbete mellan Amerikanska Gymnasiet och STS Education. Efter skolårets tre terminer erbjuds du som elev att välja till en ”fjärde termin” i USA enligt nedan.

I årskurs 3 kommer också de av våra elever som önskar, få möjlighet att prova på college under perioden v44-v52. Sammantaget innebär vårt samarbete med STS att man som elev på Amerikanska Gymnasiet får möjlighet att studera i USA vid upp till tre tillfällen under gymnasietiden.

Årskurs 1 – San Diego / Los Angeles

Årskurs 2 – New York

Årskurs 3 – Prova på college v44-v52

 

            

STS Education och Amerikanska Gymnasiet samarbetar med språkresor till USA
STS är ett världsledande företag inom internationella studier och kulturellt utbyte. Vi erbjuder ett brett utbud av upplevelsebaserat lärande i form av ledarledda språkresor för ungdomar, high school-utbyten och study abroad-program på college och universitet.
STS mission är att få unga människor att växa genom utbildning och kulturella utbyten. Vi är övertygade att upplevelsebaserat lärande i utlandet är det bästa sättet att få nya kunskaper, lära sig ett nytt språk, förbättra självförtroendet samt att växa som person på.
Amerikanska Gymnasiet har kombinerat det bästa från den svenska gymnasieskolan med det bästa från high school och erbjuder fyra högskoleförberedande program med sju olika programinriktningar inom samhällsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap och teknik.
  • Nu erbjuder Amerikanska Gymnasiet sina elever språkresor till USA under gymnasietiden i samarbete med STS Education.

”Amerikanska Gymnasiets profil passar STS mycket bra och innebär att fler ungdomar i Sverige får chansen att studera språk utomlands och samtidigt uppleva och ta del av en annan kultur”

John Cedergårdh, VD för STS Språkresor

” Vi är väldigt glada och stolta över detta samarbete som innebär att vi kan erbjuda eleverna att de får träna språk i en unik och autentisk miljö som underlättar inlärningen väsentligt”

Peter Heddelin, Rektor och VD för Amerikanska Gymnasiet

 


Deltagande i USA är frivilligt och ligger utanför gymnasieskolans kursplan. Det medför också vissa omkostnader som hemskolan ej står för. Resmålen i USA kan komma att skilja sig mellan skolåren.