Amerikanska Gymnasiet är riksrekryterande, vilket innebär att man är välkommen att söka till skolan oberoende av var man bor i Sverige.

I Göteborgsregionen eller Stockholmsregionen söker du via gymnasieantagningens plattform Indranet. Du väljer gymnasieprogram och Amerikanska Gymnasiet under rubriken skola.

Du ska alltid göra ditt gymnasieval i din hemkommun där du är folkbokförd. Gymnasievalet du gör kommer att skickas vidare från din hemkommuns antagningskansli till skolan.

När vet jag om jag är antagen?

Du kan se ditt antagningsresultat när du loggar in via gymnasieantagningens webbplats i din hemkommun. Vid slutantagningen i juli får du också ett skriftligt antagningsbesked hem i brevlådan. Du kan då välja att svara via webbplatsen eller med hjälp av svarstalongen på pappersbeskedet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att inte bli struken från din utbildningsplats.