Amerikanska Gymnasiet är riksrekryterande, vilket innebär att man är välkommen att söka till skolan oberoende av var man bor i Sverige.

Ansökan till skolan sker via din hemkommun och gymnasieantagningen. Vi följer samma antagningsprinciper som övriga skolor i din kommun. För att byta till Amerikanska Gymnasiet under skolåret eller till årskurs 2, kontakta SYV: ellen.persson@amerikanskagymnasiet.se

Du ska alltid göra ditt gymnasieval i din hemkommun där du är folkbokförd. Gymnasievalet du gör kommer att skickas vidare från din hemkommuns antagningskansli till skolan.

Du kan se ditt antagningsresultat när du loggar in via gymnasieantagningens webbplats i din hemkommun. Vid slutantagningen i juli får du också ett skriftligt antagningsbesked hem i brevlådan. Du kan då välja att svara via webbplatsen eller med hjälp av svarstalongen på pappersbeskedet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att inte bli struken från din utbildningsplats.