Här får du engelskan naturligt

Amerikanska Gymnasiet vänder sig till dig som är studiemotiverad och som har en ambition att skaffa dig en  gymnasieutbildning med internationella fördelar. Du får studera i en modern och lugn miljö med influenser av en amerikansk high-school-kultur. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men engelska inslag blandas in naturligt i all undervisning i stigande omfattning längs med gymnasietiden. Att göra engelskan till en naturlig del av din vardag rustar dig för universitetsvärlden samtidigt som det skapar goda förutsättningar för en framtida karriär både i Sverige och utomlands. Du väljer själv på dina prov om du vill svara på svenska eller engelska. Med denna modell får du en naturlig träning i engelska som blir stimulerande snarare än svår och krävande.

En skola på vetenskaplig grund

Vår undervisning är baserad på vetenskaplig grund och vi försöker hela tiden ligga steget före. Skoldagen, läsåret, arbetsmiljön och undervisningens upplägg är alla anpassade för att ge dig de  förutsättningar du behöver för att klara en gymnasieexamen med just de kunskaper, förmågor och betyg du siktar mot.

Starka värderingar och en stark skolkultur

Knowledge & Curiosity – vi söker kunskap och är nyfikna

Courage – vi är modiga

Kindness – vi är hjälpsamma och snälla mot varandra

Grit – vi har kämparanda

Studietalang heter egentligen studieteknik

För att du ska kunna hänga med i undervisningen och nå din fulla potential får du lära dig studieteknik direkt. Under årskurs 1 har varje klass studieteknik på sitt schema. Lärarna ser dig, möter dig med respekt och skapar en studiemiljö med fullt fokus på din kunskapsutveckling. Du får träna mycket kommunikation, retorik och att lära dig att debattera. Att lära sig ett nytt språk eller övervinna rädslan att tala inför grupp och hålla olika ”speeches” är något du kommer känna dig trygg med och få nytta av hela livet.

Keps av!

På Amerikanska gymnasiet har vi ordning, reda och studiefokus. Därför har vi tydliga regler för vad som gäller i klassrummet och på skolan. Vi vill träna dig för den miljö som senare väntar dig på en arbetsplats. Vi visar handlingskraft vid alla former av kränkningar eller försök till att försämra studieron. Vi står upp för god kamratskap samt professionella relationer mellan lärare och elever. Våra trivselregler sammanfattas: Ramar & kramar. De garanterar en lugn, fokuserad och stimulerande studiemiljö som ger dig möjlighet att arbeta mot de högre målen inom varje ämne utan distraktioner.