fbpx Om skolan - Amerikanska Gymnasiet

 Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé om att på riktigt sätta elevens bästa i första rummet och att organisera skolverksamheten utifrån en enda huvudtanke; att eleverna ska förberedas för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld. I skolans logotype kan man därför läsa “Get ready for the world”. Forskning visar att de mest framgångsrika skolorna i världen har etablerade grundstrukturer, ett naturligt samarbete och ett utvecklingsfokus mellan personalen, samt ett kontinuerligt och strukturerat arbete för innovation och förbättring. Utgångspunkten i utformningen av Amerikanska Gymnasiet är att forma en skola som står upp för framgång och innovationskraft så att varje elev ska få möjligheter att nå sin fulla potential.

Utveckling av undervisningen

Det är en global arbetsmarknad våra elever kommer att möta i sitt kommande arbetsliv. Den kommer också att vara global även om eleverna väljer att arbeta i Sverige. En internationell konkurrens om arbetstillfällen leder till att våra elever behöver träna sig i de förmågor och kunskaper som den framtida arbetsmarknaden eftersöker. Detta behöver få en direkt konsekvens för skolverksamheten där Amerikanska Gymnasiet vill ta en ledande position internationellt genom att kontinuerligt befinna sig i symbios med de behov som förutspås uppstå på den framtida arbetsmarknaden. Vi arbetar därför löpande med att utveckla vår personal så att vi kan ge eleverna förutsättningar att utveckla de kunskaper och förmågor som de kommer att behöva. Detta genom en digital lärmiljö och en digital lärupplevelse i kombination med mänskliga möten i genomtänkta lärmiljöer. Vi utvecklar en framgångsrik skola genom att stå upp för stark struktur i kombination med en stark kultur.

Amerikanska Gymnasiet står för framåtanda och har mod att vara den skola som andra skolor sedan kan ta efter. Vi är stolta över att blivit utsedda av Apple till en “distinguished school”. En utmärkelse som endast 535 skolor i världen hittills fått.

 

Starka värderingar för en stark skolkultur

Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Kunskap grundas ur nyfikenhet och i våra klassrum ska du alltid mötas av engagerade lärare och klasskamrater.

Courage

Jag vågar utmana mig själv med sådant som jag tidigare inte vågat. Jag har mod att säga ifrån när jag upplever att något är fel. Jag vågar fråga när jag undrar över något.

Kindness

Jag utvecklar ett vårdat och rikt språk. Jag hjälper de som behöver hjälp även om de inte ber mig om det. Jag lyssnar på andras åsikter och visar hänsyn.

Knowledge & Curiosity

Jag söker själv min kunskap och tar reda på det jag behöver veta. Jag tar ansvar och är aktiv i min kunskapsutveckling. Jag arbetar strukturerat med mitt skolarbete för att kunna minnas och prestera bättre.

Grit

Jag ger inte upp – det handlar om när jag lyckas och hur jag lyckas. Jag lär mig av mina resultat och förbättras ständigt. Jag vet att framgång kommer om jag fortsätter att kämpa och utvecklas.

 

Studieteknik och personligt ledarskap

Under årskurs 1 tränar varje klass studieteknik tillsammans med sin mentor. Under året tränar vi på olika tekniker för att lära sig mer effektivt och att strukturera skolarbetet. Vi tränar också på de digitala verktyg vi använder i skolan. Du får under skolans ordinarie ämnen ofta träna kommunikation, retorik och att lära dig att debattera. Att övervinna rädslan att tala inför grupp och hålla olika ”speeches” är något du efter en tid kommer känna dig trygg med. Vi skapar förutsättningar för våra elever att utveckla ett starkt personligt ledarskap genom de olika möjligheter som sker varje vecka. Vi arbetar med presentationer och att tala inför andra på daglig basis och på en majoritet av våra lektioner. Detta är under årskurs 1 något som de allra flesta tycker känns obehagligt men som efter en liten tid kommer naturligt. Förmågan att kunna argumentera och presentera och därigenom bli stark i sig själv ser vi som en central förmåga att utveckla.

 

Engelska som en naturlig del

Undervisningen sker på svenska och vi utvecklar ett starkt akademiskt språk redan från årskurs 1. Engelska moment förekommer kontinuerligt och i stigande omfattning under gymnasietiden. I årskurs tre är undervisningen i upp till hälften av momenten på engelska. Att göra engelskan till en naturlig del av vardagen rustar våra elever för universitetsvärlden, samtidigt som det skapar förutsättningar för en framtida karriär både i Sverige och utomlands. Vid prövningar kan våra elever alltid välja mellan att svara både på svenska eller engelska. Våra elever har ofta önskemål om att ha en ännu större andel av undervisningen på engelska. Vår utgångspunkt är att både svenska och engelska är viktiga att utveckla för bästa möjliga akademiska förutsättningar utifrån vetenskaplig grund.

“Undervisning som sker endast på engelska har varit omdebatterad avseende att eleverna riskerar att förlora de svenska begreppen inom skolans olika ämnen (Josephson 2004, Carlson & Halldin 2006, Salö 2010). Diskussionen har även rört risken för bristande ämneskunskaper som ett resultat av undervisning på ett främmande språk (Hyltenstam 2002, Lim Falk 2008).”

 

Studiero och ordning

På Amerikanska gymnasiet står vi för ordning och fokus på studier. Därför har vi mycket tydliga regler för vad som gäller i klassrummet och på skolan då vi vill träna våra elever för den miljö som senare väntar på en arbetsplats. Vi visar handlingskraft vid alla former av kränkningar eller försök till att försämra studieron. Vi står upp för god kamratskap samt professionella relationer mellan lärare och elever. Våra trivselregler sammanfattas: Ramar & kramar. Det garanterar en lugn, fokuserad och stimulerande studiemiljö som ger dig möjlighet att arbeta mot de högre målen inom varje ämne utan distraktioner. Med hjärta och omsorg för varje elev.