Amerikanska Gymnasiet grundades med elevernas bästa i fokus, för att förbereda dem för en snabbt föränderlig internationell arbetsmarknad. Vårt ”varför” är att hjälpa varje elev nå sin fulla potential. Skolans logotyp, ”Get ready for the world”, speglar vår passion för att forma globalt framgångsrika medborgare.

Utveckling av undervisningen

Den globala arbetsmarknaden kräver att eleverna tränar förmågor och kunskaper efterfrågade på den framtida arbetsmarknaden, oavsett om de väljer att arbeta i Sverige eller utomlands. Amerikanska Gymnasiet strävar efter att ta en ledande position genom att anpassa undervisningen till framtida behov. Skolan investerar i personalutveckling och kombinerar en digital lärmiljö med mänskliga möten i genomtänkta lärmiljöer. Vi tror på en framgångsrik skola med stark struktur och kultur.

Amerikanska Gymnasiet står för framåtanda och har mod att vara den skola som andra skolor sedan kan ta efter. Vi är stolta över att blivit utsedda av Apple till en ”distinguished school”. En utmärkelse som endast 535 skolor i världen hittills fått.

 

Starka värderingar för en stark skolkultur

Våra fyra grundvärderingar är grunden för allt som sker på skolan, vilket märks i både klassrum och korridorer. Vi uppmuntrar nyfikenhet och engagemang, vilket leder till en kunskapsrik miljö med lärare och klasskamrater som alltid är engagerade.

Courage

Jag vågar utmana mig själv med sådant som jag tidigare inte vågat. Jag har mod att säga ifrån när jag upplever att något är fel. Jag vågar fråga när jag undrar över något.

Kindness

Jag utvecklar ett vårdat och rikt språk. Jag hjälper de som behöver hjälp även om de inte ber mig om det. Jag lyssnar på andras åsikter och visar hänsyn.

Knowledge & Curiosity

Jag söker själv min kunskap och tar reda på det jag behöver veta. Jag tar ansvar och är aktiv i min kunskapsutveckling. Jag arbetar strukturerat med mitt skolarbete för att kunna minnas och prestera bättre.

Grit

Jag ger inte upp – det handlar om när jag lyckas och hur jag lyckas. Jag lär mig av mina resultat och förbättras ständigt. Jag vet att framgång kommer om jag fortsätter att kämpa och utvecklas.

 

Studieteknik och personligt ledarskap

Årskurs 1 fokuserar på studieteknik, effektivt lärande och strukturerat arbete. Vi tränar också på digitala verktyg och kommunikation, inklusive retorik och debatt. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt personliga ledarskap genom presentationer och talövningar, som sker regelbundet under lektionerna. Även om de flesta eleverna tycker det känns obehagligt i början, blir det naturligt efter en liten tid. Vi anser att förmågan att argumentera och presentera är en central förmåga att utveckla.

 

Engelska som en naturlig del

Vi undervisar på svenska och utvecklar ett rikt akademiskt språk redan från årskurs 1. Engelska är också en viktig del av vår undervisning och ökar gradvis under gymnasietiden. I årskurs 3 är upp till hälften av momenten på engelska. Genom att integrera engelska som en naturlig del av vardagen rustar vi våra elever för universitetsvärlden och en framtida karriär i Sverige eller utomlands. Vid prov kan eleverna välja att svara på svenska eller engelska. Många elever önskar ännu mer undervisning på engelska, men vi anser att både svenska och engelska är viktiga för optimala akademiska förutsättningar baserade på vetenskaplig grund.

”Undervisning som sker endast på engelska har varit omdebatterad avseende att eleverna riskerar att förlora de svenska begreppen inom skolans olika ämnen (Josephson 2004, Carlson & Halldin 2006, Salö 2010). Diskussionen har även rört risken för bristande ämneskunskaper som ett resultat av undervisning på ett främmande språk (Hyltenstam 2002, Lim Falk 2008).”

 

Studiero och ordning

På Amerikanska gymnasiet tränar vi våra elever för den arbetsplats som väntar dem. Vi har tydliga regler för att upprätthålla studieron och säkerställa god kamratskap och professionella relationer mellan lärare och elever. Vi kallar våra trivselregler för ”Ramar & kramar”, vilket skapar en lugn, fokuserad och stimulerande studiemiljö. Vi bryr oss om varje elev och vill ge dem de bästa förutsättningarna för framtiden.