Samhällsvetenskapsprogrammet har tre olika inriktningar och på Amerikanska Gymnasiet kan du välja mellan samtliga inriktningar. Grundläggande för programmet är att du vill tillgodogöra dig en allmänbildande utbildning och du är intresserad av att studera vidare på universitet eller högskola efter examen.

Om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På Amerikanska Gymnasiet kan eleverna välja mellan samtliga de tre inriktningar som finns på samhällsvetenskapsprogrammet. Det innebär att skolan har en flexibilitet för eleverna om de under första läsåret känner att de vill byta inriktning. Utbildningen är utformad att stödja eleverna till att nå de högre målen för respektive gymnasiekurs. Lärarna arbetar med en tydlig formativt underbyggd bedömningsstruktur, där eleverna hela tiden skall veta hur de ligger till kunskapsmässigt och vilket som är deras nästa steg.

 

Samhällsvetenskapsprogrammet – [samhällsvetenskap]
Socialt företagande – Internationellt bistånd  – Lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapsprogrammet – [samhällsvetenskap] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A14 och A15.

Jämför våra program och läs mer om behörigheter till högskola och universitet Studievägledning

 

Samhällsvetenskapsprogrammet – [beteendevetenskap]
Kriminologi – Psykologi –  Ledarskap 

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskapsprogrammet – [beteendevetenskap] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A14 och A15 till högskolan.

Jämför våra program och läs mer om behörigheter till högskola och universitet Studievägledning

 

Samhällsvetenskapsprogrammet – [medier, information och kommunikation]
Sociala medier  – Blogg & youtube – Journalist

Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Samhällsvetenskapsprogrammet – [medier, information och kommunikation] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A14 och A15.

Jämför våra program och läs mer om behörigheter till högskola och universitet Studievägledning

Du väljer Samhällsprogrammet samhällsvetenskap på Amerikanska Gymnasiet om,

– Du är intresserad av biståndsarbete och projekt under skoltiden

– Du är intresserad av socialt företagande och nätverkande

– Du vill träna retorik och bli skicklig på att tala inför andra

 

Du väljer Samhällsprogrammet beteendevetenskap på Amerikanska Gymnasiet om,

– Du är intresserad av yrken såsom personalchef, psykolog eller att arbeta inom exempelvis rekrytering

– Du tycker det är spännande med människor och olika personligheter

– Du är intresserad av psykologi och filosofi

 

Du väljer Samhällsprogrammet medier, information & kommunikation på Amerikanska Gymnasiet om,

– Du tycker det är spännande med sociala medier

– Du är intresserad av kommunikation och web

– Du tycker om foto och bildredigering