Nå högre mål än du trodde var möjligt

Många gymnasieskolor fokuserar på att alla elever ska nå målen. Med målen menar man ofta betyget E, det vill säga godkänt. Vi planerar undervisningen och lärmiljön med utgångspunkt att du skall kunna nå högre mål. Vi hjälper dig att förstå betygskriterierna och VAD du skall uppnå och framför allt HUR. Hos oss får du möjlighet att nå din fulla potential så att du står stark den dagen universitetet eller högskolan tar vid.

En arbetsmiljö för framgångsrika studier

Optimerade rum för lärande

Vår skolmiljö är anpassad för att stimulera lärande. Skolan skall alltid kännas ny och fräsch och är utan skräp och klotter. Vi utgår från en modern arbetsmiljö som efterliknar de konferens- och mötesrum du senare möter i ditt yrkesliv. Varje liten del av skolan skall främja trivsel, samarbete och lärande. Du får inom undervisningen tillgång till flera olika lärmiljöer som optimerar dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen och utvecklas på bästa sätt.

Våra olika lärmiljöer

Traditionellt klassrum

Active Learning Classroom (ALC)

Lecture (föreläsningssal)

Homebase Learning Station (HLS)

Office

Traditionellt klassrum

Våra traditionella klassrum är utrustade med projektorer och har ett modernt och ergonomiskt möblemang.

Active learning classroom

Här är läraren rörlig och utgår från mitten av klassrummet. Eleverna är grupperade vid stationer i klassrummet vilket gör miljön ideal för att utveckla samarbetsförmåga och gemensam problemlösning.

Lecture (föreläsningssal)

Föreläsning är en vanlig modell för kunskapsinhämtning på universitet och högskolor. Här är det föreläsaren som står i fokus. Salen och undervisningsmodellen används för att du ska tränas inför framtida studier vid universitet och högskolor. I denna sal bedrivs undervisningsmoment i exempelvis historia och samhällskunskap.

Homebase Learning Station (HLS)

Den här lärmiljön känns nästan som hemma fast med skillnaden att du har skolans mentorer och lärare tillgängliga. Här får du möjlighet att växla mellan avkoppling och studier i olika former. Du kan arbeta självständigt eller i grupp beroende på uppgift och ämne. Här kommer också skolans läxhjälp att bedrivas. En utmärkt plats att samla fokus och repetera kunskaper i väntan på nästa lektionspass.

Office

Kliv in i näringslivet! Våra grupprum är modernt utformade för att efterlikna de mötesrum som många av våra elever kommer att möta i yrkeslivet. Efter skoltid förvandlas våra grupprum till en kreativ mötesplats för projektering och planering av de aktiviteter som sker i skolans kommittéer.