Nå högre mål

Många gymnasieskolor fokuserar på att alla elever ska nå målen. Med målen menar man ofta betyget E, det vill säga godkänt. Vi planerar undervisningen och lärmiljön med utgångspunkt att du skall kunna nå högre mål. Vi hjälper dig att förstå betygskriterierna och vad du skall uppnå men framför allt HUR. Hos oss får du möjlighet att nå din fulla potential så att du står stark den dagen universitetet eller högskolan tar vid.

En arbetsmiljö för framgångsrika studier

Optimerade rum för lärande

Skolmiljön är anpassad för att stimulera lärande. Skolan skall alltid kännas ny och fräsch och är utan skräp och klotter. Vi utgår från en modern arbetsmiljö som efterliknar de konferens- och mötesrum du senare möter i ditt yrkesliv. Varje liten del av skolan skall främja trivsel, samarbete och lärande. Du får inom undervisningen tillgång till flera olika lärmiljöer som optimerar dina möjligheter att tillgodogöra dig undervisningen och utvecklas på bästa sätt.

Våra olika lärmiljöer

Traditionellt klassrum

Active Learning Classroom (ALC)

Homebase

Office

Traditionellt klassrum

Våra traditionella klassrum är utrustade med interaktiva displayer och har ett modernt och ergonomiskt möblemang.

Active learning classroom

Här är läraren rörlig och utgår från mitten av klassrummet. Eleverna är grupperade vid stationer i klassrummet vilket gör miljön ideal för att utveckla samarbetsförmåga och gemensam problemlösning.

Homebase

Homebase är en arbetsmiljö dit elever kan gå för att arbeta på morgonen, under dagen eller efter skoltid. Här finns ofta tillgänglighet till skolans personal, vilket gör att det blir en naturlig miljö för samarbete både elever emellan och med skolans lärare. I homebase-miljön kan man arbeta självständigt eller i grupp beroende på uppgift och ämne.

Office

Våra grupprum är modernt utformade för att efterlikna de mötesrum som många av våra elever kommer att möta i yrkeslivet. Efter skoltid förvandlas våra grupprum till en kreativ mötesplats för projektering och planering av de aktiviteter som sker i skolans kommittéer.