Besökare på Amerikanska Gymnasiet brukar reagera på den starka kultur och den innovationskraft som genomsyrar skolan. I skolans lokaler känner man direkt en kreativ anda i både korridorer och klassrum. Skolmiljön är i sin helhet en komplett lärandemiljö där de mänskliga möten och samtal som sker mellan lärare och elever förstärks med digital teknik och kreativa ytor att mötas på.

En viktig del i detta är så kallad ”Blended Learning”. Det innebär att vi förlänger undervisningen i klassrummet till att vara tillgänglig även efter lektionstid. Till vårt stöd har lärarna tillgång till den senaste tekniken med bland annat HD-kameror installerade i alla klassrum.

Lärande

Vår undervisning kombinerar ett innovativt arbetssätt där lärarna förenar det personliga mötet med digital teknik. Alla genomgångar och allt det som är centralt för undervisningen filmas i hög ljud- och bildkvalitet via digitala kameror som är monterade i klassrummens tak. Kameran följer läraren, vilket leder till undervisningsmöjligheter för eleverna även efter lektionstid. Undervisningen är alltid tillgänglig på skolan såväl som på tåget eller därhemma. Elever och föräldrar kan exempelvis se lektionsmoment flera gånger, repetera lärarens genomgångar och med det få en helt annan tillgänglighet till sitt lärande. 

Teknik för framtiden

Vi arbetar med både iPads, digitala pennor och med Macbook för de olika moment som genomförs före- under och efter lektionerna. Det skapar en flexibilitet i arbetssätt och bidrar till både effektivitet och ett större mervärde i återkoppling för eleverna. Eleverna använder generellt iPad, med tillhörande penna och ett integrerat tangentbord. Med denna digitala lösning kan eleverna få en annan typ av upplevelse och lärande än vid en traditionellt använd dator. I det framtida arbetslivet är också sannolikheten hög att det är lösningar som liknar iPad som man kommer att arbeta med. På samma vis som att skrivmaskinen en gång ersattes ser vi att framtiden erbjuder mer innovativa lösningar än skärm och tangentbord. Eleverna använder dock fortfarande MacBook för de kurser som innehåller programmering samt iMac för de kurser som har olika moment inom medieproduktion. 

Arbetsmiljö för variation i undervisningen

Skolmiljön är anpassad för att stimulera ett varierat lärande. Vi utgår från en modern arbetsmiljö som efterliknar de konferens- och mötesrum man också möter i arbetslivet. Varje liten del av skolan skall främja trivsel och samarbete. Undervisningen skiftar i schema mellan nedan närmiljöer med utgångspunkt i det traditionella klassrummet. Varje kurs har generellt två lektioner i traditionellt klassrum och en lektion i Active learning classroom per vecka. Detta för att ge lärarna möjlighet att naturligt variera undervisningen. Våra rum ”Homebase” och ”Office” finns som naturliga komplement både för elever och lärare.

Våra olika lärmiljöer

Traditionellt klassrum

Active Learning Classroom (ALC)

Homebase

Office

Traditionellt klassrum

Våra traditionella klassrum är utrustade med interaktiva displayer och har ett modernt och ergonomiskt möblemang. I klassrummen finns också HD-kameror installerade vilket gör att lärarna kan spela in all undervisning och också sända undervisningen Live till elever som inte är på skolan på grund av exempelvis sjukdom.

Active learning classroom

I ALC är lärarens utgångspunkt i mitten av klassrummet. Eleverna är grupperade vid stationer i klassrummet vilket gör klassrummet idealt för att arbeta med gemensam problemlösning, debatt eller speech. ALC green room är ett klassrum med en fantastisk miljö med många växter och till och med en levande mossvägg.

Homebase

Homebase är en arbetsmiljö dit elever kan gå för att arbeta på morgonen, under dagen eller efter skoltid. Detta är också ett rum där skolans personal finns tillgänglig, vilket gör att det blir en naturlig miljö för samarbete både elever emellan och med skolans lärare. I homebasemiljön kan man arbeta självständigt eller i grupp beroende på uppgift och ämne. Vi ser det som ett gemensamt arbetsrum för elever och lärare.

Office

Våra grupprum är modernt utformade för att efterlikna de mötesrum som många av våra elever kommer att möta i yrkeslivet. Efter skoltid förvandlas våra grupprum till en kreativ mötesplats för projektering och planering av de aktiviteter som sker i skolans kommittéer. Lärare kan boka Office för lektioner där alla elever har tillgång till grupprum samtidigt.