Vägledning till universitet och högskola

För att bli antagen till vidare studier på universitet eller högskola krävs en godkänd gymnasieexamen med grundläggande behörighet för högskolestudier. En godkänd examen innebär 2250p (av 2500p) med minst betyget E, där vissa kurser såsom i matematik, svenska och engelska måste vara godkända.

Majoriteten av högskolans utbildningar kräver förutom den grundläggande behörigheten också en särskild behörighet. Med särskild behörighet har man definierat vilka ytterligare gymnasiekurser man behöver ha minst godkänt betyg i för att kunna bli antagen. Dessa områdesbehörigheter är 18 stycken och berör ett stort antal ämnesområden för vidare studier inom ämnen som spänner från humaniora och juridik till medicin och teknik.

Amerikanska Gymnasiet ger grundläggande högskolebehörighet på samtliga program. Tabellen i vägledningsmaterialet visar vilka särskilda behörigheter till högskolan som varje program också ger.

Augusti 2024 förändras poängplanen för Teknikprogrammet och innefattar 200p Artificiell intelligens.

SYV Vägledningsmaterial – Göteborg Stockholm

SYV Vägledningsmaterial – Uppsala Halmstad