Vägledning till universitet och högskola

För att bli antagen till vidare studier på universitet eller högskola krävs en godkänd gymnasieexamen med grundläggande behörighet för högskolestudier. En godkänd examen innebär 2250p (av 2500p) med minst betyget E, där vissa kurser såsom i matematik, svenska och engelska måste vara godkända.

Majoriteten av högskolans utbildningar kräver förutom den grundläggande behörigheten också en särskild behörighet. Med särskild behörighet har man definierat vilka ytterligare gymnasiekurser man behöver ha minst godkänt betyg i för att kunna bli antagen. Dessa områdesbehörigheter är 18 stycken och berör ett stort antal ämnesområden för vidare studier inom ämnen som spänner från humaniora och juridik till medicin och teknik.

Amerikanska Gymnasiet ger en grundläggande högskolebehörighet på samtliga program. Tabellen visar vilka särskilda behörigheter vi också ger.

 

Färgen “grön” innebär att den särskilda behörigheten är inkluderad i ordinarie kurser.

Färgen “blå” innebär att du som elev använder en eller två kurser inom ditt individuella val för att erhålla den särskilda behörigheten.

Färgen “gul” innebär att du behöver läsa mer än 2500p och du väljer då ett utökat individuellt val för att få denna behörighet. Detta kräver goda studieresultat i övriga kurser.

Färgen “röd” innebär att du inte kan nå den särskilda behörigheten på programmet. Ett sådant exempel är om du vill läsa vidare till läkare efter gymnasiet, så behöver du söka natur- eller teknikprogrammet då samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet inte ger särskild behörighet för denna utbildning på högskolan.

För personlig studievägledning använd SMS-live (070-3002839).