Är du intresserad av naturvetenskap och matematik? Naturvetenskapsprogrammet ger samtliga behörigheter till högskolan och förbereder dig för vidare studier till exempelvis läkare, apotekare, veterinär, civilingenjör, arkitekt, pilot, tandläkare och många andra liknande yrken. Inriktningen naturvetenskap innehåller mer matematik och fysik. Val av inriktning gör man inför årskurs två vilket ger en möjlighet att pröva på tempo och svårighetsgrad inom matematik innan man bestämmer sig för inriktning. Inriktningen Naturvetenskap innehåller mer matematik och fysik. Inriktningen Naturvetenskap och samhälle innehåller kriminologi och geografi.

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.

På Amerikanska Gymnasiet kan du som elev välja mellan både de inriktningar som finns på naturvetenskapsprogrammet. Val av inriktning gör du inför årskurs 2. Under årskurs 1 är alla kurser gemensamma på programmet. Det innebär att du kan göra ett mer genomtänkt val av inriktning då du inte behöver bestämma dig redan i årskurs 9.

Behörighet till högskola är likvärdig på båda inriktningarna och via ditt individuella val kan du anpassa din särskilda behörighet. Läser du Naturvetenskap och samhälle kan du använda ditt individuella val till Matematik 4 och Fysik 2 för att få samtliga särskilda behörigheter till högskolan.  Läs mer om behörigheter här: SYV Vägledningsmaterial

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Under årskurs 1 studerar vi mycket matematik. Det är ett stabilt och fokuserat tempo inom matematiken vilket gör att du kommer få mycket goda baskunskaper i matematik redan under första året. Under årskurs 2 läser vi mindre matematik än i årskurs 1 och du kommer här att läsa fysik i kombination med matematik.

Våra naturklasser är kända för att vara högpresterande, att ha en särskild god sammanhållning och att ofta prestera väl även i sociala sammanhang såsom i skolans Homecoming. Trivs du i en stark social kultur med roliga aktiviteter i kombination med fokuserat skolarbete så är naturvetenskapsprogrammet som gjort för dig.

 

 

Inriktning naturvetenskap och samhälle – kriminologi

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Inriktningen innehåller mindre matematik och fysik. Många elever upplever matematiken på naturvetenskapsprogrammet som utmanande och då kan denna inriktning bli ett klokt val inför årskurs 2. Det vanliga är dock utifrån ett brett intresse även för samhällsfrågor och kriminologi. Då är denna inriktning på Amerikanska Gymnasiet också anpassad att ge samma högskolebehörighet som Natur-natur genom att enkelt välja Matematik 4 och Fysik 2 som individuellt val.

Kriminologi är ett ämne som skapar engagemang. Kopplingar till rättsfall och verkliga case sker i stigande grad under alla tre årskurser. Inriktningen kriminologi har störst omfattning under årskurs 3.

Amerikanska Gymnasiet har upparbetade samarbeten med kontaktpersoner inom domstolar, FBI och andra instanser i USA. I undervisningen förekommer därför allt från föreläsningar till att få ta del av- och att arbeta med verkliga rättsfall från USA.

 

Välj naturvetenskapsprogrammet på Amerikanska Gymnasiet om:

1. Du redan under gymnasietiden vill få en koppling till universitet och högskola
2. Du är intresserad av att hjälpa andra människor i yrken som exempelvis läkare
3. Du är intresserad av att få samtliga behörigheter till högskolan
4. Du trivs i ett högt studietempo och i en positiv skolkultur