Utbildningen kombinerar naturvetenskap med samhällsfrågor och ger en bred förståelse för människans samspel med naturen, samhället och tekniken. Programmet ger en mycket bred behörighet till vidare studier på högskola eller universitet.

Om programmet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.

Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik är ett eget ämne med sin särart, och det är även ett hjälpmedel vars begrepp och symbolspråk används för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras förmåga till analytiskt tänkande.

 

Naturvetenskapsprogrammet – [naturvetenskap och samhälle]
Biomedicin – Apotekare – Läkare

På naturvetenskapsprogrammet på Amerikanska Gymnasiet läser eleverna inriktningen naturvetenskap och samhälle. Denna inriktning ger eleverna en mycket stark kunskapsbas både inom naturvetenskapsområdet och samhällsområdet. Detta för att efter avslutade studier ha breda möjligheter att ta sig vidare mot högskola/universitet i Sverige eller vidare till studier utomlands.

Naturvetenskapsprogrammet – [naturvetenskap och samhälle] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera samtliga områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 och A15

 

Studievägledning

Du väljer naturvetenskapsprogrammet på Amerikanska Gymnasiet om,

– Du redan under gymnasietiden vill få en koppling till universitet och högskola

– Du tycker organisationer som läkare utan gränser eller att själv hjälpa andra människor känns viktigt

– Du är intresserad av kvalificerade yrken i framtiden såsom ingenjör, advokat eller läkare