Är du intresserad av samhälls- och företagsekonomi eller av hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar? Ekonomiprogrammet har två olika inriktningar och beroende på vilken du väljer kan du studera vidare på universitet eller högskola inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Om programmet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Ekonomiprogrammet på Amerikanska Gymnasiet

På Amerikanska Gymnasiet kan eleverna välja mellan båda de inriktningar som finns på ekonomiprogrammet. Det innebär att skolan har en flexibilitet för eleverna om de under första läsåret känner att de vill byta inriktning. Utbildningen är utformad att stödja eleverna till att nå de högre målen för respektive gymnasiekurs. Lärarna arbetar med en tydlig formativt underbyggd bedömningsstruktur, där eleverna hela tiden skall veta hur de ligger till kunskapsmässigt och vilket som är deras nästa steg.

Ekonomiprogrammet – [ekonomi]
Entreprenörskap – VD – Ekonom

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Ekonomiprogrammet – [ekonomi] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A14 och A15

Studievägledning

Ekonomiprogrammet – [juridik]
Kriminologi – Affärsjuridik – Advokat

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Ekonomiprogrammet – [juridik] på Amerikanska Gymnasiet är utformat för att hantera områdesbehörigheter A1, A2, A3, A4, A5, A6abc, A7, A14 och A15

Studievägledning

Skillnader mellan inriktningarna

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Du väljer ekonomiprogrammet ekonomi på Amerikanska om,

– Du är intresserad av yrken som exempelvis ekonom eller revisor och i framtiden kanske du vill studera på handelshögskolan

– Du är intresserad av att lära dig hur man startar företag under gymnasietiden

– Du är intresserad av entreprenörskap och samverkan med näringslivet redan under gymnasiestiden

Du väljer ekonomiprogrammet juridik på Amerikanska om,

– Du tycker det är intressant att lära om rättsfall och olika domstolsförhandlingar

– Du vill veta mer om hur det är att arbeta som advokat eller åklagare

– Du är intresserad av yrken inom ekonomi, juridik eller andra kvalificerade yrken som kräver universitets- eller högskolestudier