Välkommen på besök till något av våra öppna hus!

Göteborg
Onsdag 24 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00

Stockholm Campus Frescati Hage
Torsdag 8 februari klockan 17:00-19:00
Tisdag 7 maj klockan 17:00-19:00

Stockholm Stora Essingen
Onsdag 31 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00

Uppsala
Onsdag 7 februari klockan 17:00-19:00
Tisdag 7 maj klockan 17:00-19:00

Halmstad
Onsdag 24 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00