Välkommen på besök till något av våra öppna hus!

Göteborg
Lördag 18 november klockan 10:00-12:00
Onsdag 6 december klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00

Stockholm Campus Frescati Hage
Lördag 9 december klockan 10:00-12:00
Torsdag 8 februari klockan 17:00-19:00
Tisdag 7 maj klockan 17:00-19:00

Stockholm Stora Essingen
Torsdag 30 november klockan 17:00-19:00
Onsdag 31 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00

Uppsala
Lördag 25 november klockan 10:00-12:00
Onsdag 6 december klockan 17:00-19:00
Onsdag 7 februari klockan 17:00-19:00
Tisdag 7 maj klockan 17:00-19:00

Halmstad
Lördag 14 oktober klockan 11:00-13:00
Lördag 25 november klockan 11:00-13:00
Onsdag 24 januari klockan 17:00-19:00
Onsdag 24 april klockan 17:00-19:00