Fjärrundervisning och Blended learning

På Amerikanska Gymnasiet har lärarna möjlighet att spela in all undervisning samt att sända all undervisning Live via våra HD-kameror som är monterade i taken i samtliga klassrum. Det innebär att du som elev kan se all undervisning hemifrån om du är sjuk. Du kommer också åt allt material efter lektionerna och får strukturerade möjligheter till att repetera under hela skolåret. Det skapar mycket goda möjligheter att kunna nå högre resultat, då du alltid kan se din lärares genomgångar i repris.

Våra digitala system är toppmoderna och ger dig som elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas med dina studier.

Schema och lektioner

Skoldagen är mellan 09:00-15:00. Avvikelser från ramtiden kan ske för moderna språk eller individuella val då skoldagen kan börja något tidigare eller sluta något senare.

Kurser som har 100p har en lektionsmodell bestående av tre lektioner per vecka x 50 minuter. Två av lektionerna ligger vanligtvis i ordinarie klassrum och den tredje lektionen i ett Active Learning Classroom. Undantag finns för vissa gymnasiekurser som av ämnespedagogiska skäl har en annan lektionsfördelning.

Alltid i tid

Samtliga lektioner börjar och slutar alltid på utsatt tid i schemat. Vi kommer i tid till varje lektion. Vi ställer aldrig in någon lektion. Att vara i tid innebär:

– Att du väntar utanför salen när dörren öppnas
– Att allt material är med (laddad iPad/dator, samt för vissa ämnen även penna och block)
– Att ytterkläder, väskor och mobiltelefon ligger i skåpet

Vid lektionens start

Läraren öppnar alltid dörren på utsatt tid i schemat. Vi går till de platser läraren beslutat om och ställer oss lungt bakom våra stolar. När läraren hälsar – hälsar vi tillbaka och sätter oss sedan ned i tystnad. Ipad/dator öppnas först när läraren sagt att de skall användas.

Vid lektionens slut

När lektionen avslutas ställer vi oss lugnt bakom våra stolar. Innan vi avslutar så säkerställer vi att bordet är fritt från skräp, kladd eller suddrester samt att stolar och bord står i rätt position och i rätt vinkel. När läraren hälsar, så hälsar vi tillbaka och lämnar sedan rummet i lugn. Samtliga lektioner slutar precis på det klockslag som står angivet i schemat.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner förvaras i elevskåpen och får ej tas med in i klassrummen.

Sittplatser och gruppindelningar

Läraren beslutar alltid om placeringen i klassrummen. Läraren beslutar alltid om grupper vid grupparbeten.

Böcker, IT och digitalt lärande

På Amerikanska Gymnasiet kombinerar vi traditionellt studiematerial i form av böcker och digitalt studiematerial i form av digital kurslitteratur eller olika applikationer. Vårt huvudverktyg är iPad, integrerad med ett modernt tangentbord med backlight. Från 2021 använder vi också oss av en digital penna. Elever som läser på teknikprogrammet använder Macbook air.

Egen dator eller iPad under studietiden

Elever får under skoltiden låna en personlig iPad med tillhörande tangentbord. Denna är kostnadsfri och återlämnas till skolan efter årskurs 3. På teknikprogrammet är IT särskilt betonat, eftersom eleverna på Teknikprogrammet läser programmering som ämne. Väljer du Teknikprogrammet tillhandahåller vi därför en Macbook air som är anpassad för att hantera det kursinnehåll programmet arbetar med.

Canvas

För att du ska veta hur du ligger till i varje ämne har du tillgång till vår digitala lärplattform Canvas. Där ser du också aktuella planeringar och provkalender med mera. Du kan exempelvis repetera lektioner eller se på genomgångar direkt i din mobil på vägen till skolan. Är du sjuk går det att följa undervisningen hemifrån eller repetera moment i efterhand. Alla inlämningar sparas dessutom i molnet vilket innebär att vi alltid har backup om något skulle hända.