All tid i tid.

Vi praktiserar varken flextid eller den akademiska kvarten. Vi kommer alltid i tid av den enkla anledningen att alla har rätt till studiero. Du har i genomsnitt fyra timmar lektionstid varje dag. Så kallade ”håltimmar” undviker vi i så hög grad som möjligt.

Undervisning & lektioner

Lektionerna är schemalagda med bas utifrån två pedagogiska modeller:

1. [40min+5min+40min]

Som innebär ett pedagogiskt inledande moment, därefter kort rast på 5 min och sedan ett nytt pedagogiskt moment.

2. [60 min] utan rast.

För att kunna hålla ett högt fokus är ingen lektion längre än 60 minuter utan paus.

Böcker, IT och digitalt lärande.

På Amerikanska Gymnasiet kombinerar vi traditionellt studiematerial i form av böcker och digitalt studiematerial i form av exempelvis digital kurslitteratur eller olika applikationer kopplade till elevdatorn. Vårt huvudverktyg är den bärbara datorn eftersom den underlättar informationssökning, kommunikation och skapar breda uttrycks- och redovisningsmöjligheter.

Egen dator under studietiden

Du får under skoltiden låna en personlig dator av modell Chrome. Datorn är kostnadsfri och du får behålla datorn som en premie efter avklarad examen. På teknikprogrammet är IT särskilt betonat, eftersom eleverna på Teknikprogrammet läser programmering som ämne. Väljer du Teknikprogrammet tillhandahåller vi därför en mer kraftfull dator som är anpassad för att hantera det kursinnehåll programmet arbetar med.

Google apps for education

För att du ska veta hur du ligger till i varje ämne har du tillgång till vår digitala lärplattform. Där ser du också aktuella planeringar och provkalender med mera. För operativt arbete använder vi GAFE (google apps for education) som är en paketerad tjänst från Google, speciellt anpassad för skolor. Alla inlämningar sparas i molnet vilket innebär att det eleverna arbetar med alltid har backup. GAFE skapar också möjligheter för eleverna att kontinuerligt få återkoppling från lärarna via kommentarer direkt i dokumenten.