All tid i tid.

Vi praktiserar varken flextid eller den akademiska kvarten. Vi kommer alltid i tid av den enkla anledningen att alla har rätt till studiero. Du har i genomsnitt fyra timmar lektionstid varje dag. Så kallade ”håltimmar” undviker vi i så hög grad som möjligt.

Undervisning & lektioner

Lektionerna är schemalagda med bas utifrån två pedagogiska modeller:

1. [40min+10min+40min]

Som innebär ett pedagogiskt inledande moment, därefter kort rast på 10 min och sedan ett nytt pedagogiskt moment.

2. [60 min] utan rast.

För att kunna hålla ett högt fokus är ingen lektion längre än 60 minuter utan paus.

Böcker, IT och digitalt lärande.

På Amerikanska Gymnasiet kombinerar vi traditionellt studiematerial i form av böcker och digitalt studiematerial i form av digital kurslitteratur eller olika applikationer. Vårt huvudverktyg är iPad, integrerad med ett modernt tangentbord med backlight. Elever som läser på teknikprogrammet använder Macbook air.

Egen dator eller iPad under studietiden

Elever får under skoltiden låna en personlig dator iPad med tillhörande tangentbord. Denna är kostnadsfri och återlämnas till skolan efter årskurs 3. På teknikprogrammet är IT särskilt betonat, eftersom eleverna på Teknikprogrammet läser programmering som ämne. Väljer du Teknikprogrammet tillhandahåller vi därför en Macbook air som är anpassad för att hantera det kursinnehåll programmet arbetar med.

Canvas

För att du ska veta hur du ligger till i varje ämne har du tillgång till vår digitala lärplattform Canvas. Där ser du också aktuella planeringar och provkalender med mera. Du kan exempelvis repetera lektioner eller se på genomgångar direkt i din mobil på vägen till skolan. Är du sjuk går det att följa undervisningen hemifrån eller repetera moment i efterhand. Alla inlämningar sparas dessutom i molnet vilket innebär att vi alltid har backup om något skulle hända.

Canvas Amerikanska Gymnasiet