På Amerikanska Gymnasiet kan lärarna spela in all undervisning med HD-kameror monterade i klassrumstaken, vilket ger eleverna tillgång till delar av undervisningen i efterhand och möjligheter att repetera material under hela skolåret. Våra digitala system är toppmoderna och ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina studier.

Schema och lektioner

Skoldagen är mellan 09:00-15:00. Avvikelser från ramtiden kan ske för moderna språk eller individuella val då skoldagen kan börja något tidigare eller sluta något senare.

Läxhjälp

Varje vecka finns det läxhjälp på schema vid flera tillfällen. Läxhjälpen är frivillig och är en resurs för dig att kunna samtala med dina lärare och att ställa utvecklande frågor.

Alltid i tid

Samtliga lektioner börjar och slutar alltid på utsatt tid i schemat. Vi kommer i tid till varje lektion. Skolan ställer inte in någon lektion. Att vara i tid innebär:

– Att du väntar utanför salen när dörren öppnas
– Att allt material är med (laddad iPad/dator, samt för vissa ämnen även penna och block)
– Att ytterkläder, väskor och mobiltelefon ligger i skåpet

Vid lektionens start

Läraren öppnar alltid dörren på utsatt tid i schemat. Vi går till de platser läraren beslutat om och ställer oss lungt bakom våra stolar. När läraren hälsar – hälsar vi tillbaka och sätter oss sedan ned i tystnad. Ipad/dator öppnas först när läraren sagt att de skall användas.

Vid lektionens slut

När lektionen avslutas ställer vi oss lugnt bakom våra stolar. Innan vi avslutar så säkerställer vi att bordet är fritt från skräp, kladd eller suddrester samt att stolar och bord står i rätt position och i rätt vinkel. När läraren hälsar, så hälsar vi tillbaka och lämnar sedan rummet i lugn. Samtliga lektioner slutar precis på det klockslag som står angivet i schemat.

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner förvaras i elevskåpen och får ej tas med in i klassrummen.

Sittplatser och gruppindelningar

Läraren beslutar alltid om placeringen i klassrummen. Läraren beslutar alltid om grupper vid grupparbeten.

Böcker och digitalt lärande

På Amerikanska Gymnasiet kombinerar vi traditionellt och digitalt studiematerial. Vårt huvudverktyg är iPad integrerad med tangentbord. Elever får låna en personlig iPad med tillhörande tangentbord kostnadsfritt under skoltiden. Teknikprogrammets elever använder Macbook.

Skolmat

Vi prioriterar en energirik och hälsosam skoldag på Amerikanska Gymnasiet. Varje dag serveras mat i vår egen ”American Diner” och vi utvärderar ofta skolmaten för att säkerställa att maten håller kvalitet. Vi samarbetar med matleverantörer som delar vår syn på skolmat.