Amerikanska Gymnasiet grundades 2015 av Joel Hegardt, Peter Heddelin och Christian Eriksson. Amerikanska Gymnasiet är en pedagogiskt styrd verksamhet som är fri från politiska- eller religiösa intressen. Styrelsen består av skolledare och entreprenörer. Vi arbetar kontinuerligt och uteslutande med pedagogisk utveckling för att våra elever och medarbetare skall få förutsättningar att nå sin fulla potential. Styrelseordförande är Joel Hegardt.

Joel Hegardt  

Medgrundare till föräldrakooperativet Skalman förskola i Särö, Kungsbacka samt Rektor i grundskolan (Vittra i Forsgläntan, Kungsbacka). Han har även arbetat som Rektor för IT-Gymnasiet i Göteborg. Skolchef och sedan VD för fem gymnasieskolor som växte till 14 gymnasieskolor inom Plusgymnasiet Sverige AB. När Plusgymnasiet gick samman med Academedia 2011 fick Joel även ansvaret För Drottning Blankas 11 gymnasieskolor liksom Framtidsgymnasiets sju gymnasieskolor.

Utbildning: Juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg samt IHM-examen

Peter Heddelin

 Peter Heddelin

Tidigare rektor för Plusgymnasiet i Uddevalla och därefter regionchef för sju gymnasieskolor inom Plusgymnasiet. Senare även verksamhetschef för Plusgymnasiets 14 gymnasieskolor. Har därtill arbetat som rektor i kommunal grundskola i flera år. Inledde sin yrkesbana inom skolans värld som musiklärarvikarie 1998.

Utbildning: Examen från MI i Los Angeles (1997) , Luleå tekniska universitet (2003), Högskolan i Kristianstad (2007) och rektorsexamen från Karlstad universitet (2012).

Tony Ekström

Verksam inom skola sedan 1996. Arkitekten bakom Nya Skolans koncept som idag driver flera förskolor och grundskolor i Sverige. Har sedan starten 2001 arbetat som lärare, rektor, skolchef och vd. Styrelseordförande i Nya Skolan Sverige AB. Styrelseordförande i Intopa Holding AB samt haft flera styrelseuppdrag inom föreningslivet. Medgrundare av fyra företag i olika branscher.

Utbildning: Lärarexamen från Karlstads Universitet(1996) samt rektorsexamen från Göteborgs universitet (2007). Diplomerad personlig coach (2011).

Patrik Bäckander

Verksam inom verkstadsindustrin i USA och Sverige 1986-2010 och i ledningsfunktioner sedan 1994. Författare till fyra patent 1992-2009. Grundade 1994 sitt första företag, en förskola som var fröet till det som idag är Nya Skolan AB som driver flera förskolor och grundskolor i Sverige. Han har sedan dess startat fler än tio nya företag i en rad olika branscher. Delägare i Västkustens Affärsänglar AB.

Utbildning: Civilingenjör, Chalmers Maskinteknik

Christian Eriksson

 
Medgrundare av Wallstreet Media AB och Vizazi Invest AB. Han har  investerat i flertalet bolag inom reklam/media samt lång erfarenhet av entreprenörsskap och försäljning.

Utbildning: IHM examen.

Göran Grell

Göran Grell

30 års erfarenhet som ledare och styrelsearbete inom olika branscher, bl.a som VD för två börsnoterade bolag: Moment Group AB och Ticket Travel Group AB, styrelsearbete i bl.a: GeKås i Ullared AB, Arken Zoo AB, RESIA AB, Mäklarringen AB, UF (Ung Företagsamhet). Brinner för entreprenörskap, företagande, ungdomars utveckling oavsett bakgrund.

Utbildning: Bachelor of Science in Finance and accounting – Göteborgs universitet, Senior high-school Beloit, WI, USA.

Rickard Petersson
Rickard Petersson
Lärare sedan 2010 och har många års erfarenhet av att driva och utveckla pedagogik och digitala verktyg i skolverksamhet. Han har en gedigen bakgrund från idrottens värld där han jobbat både som ledare såväl som i olika former av styrelseroller. Stort som litet sedan 2003. Även varit engagerad i fackliga rörelser under flera år och representerar nu å Sveriges Lärares vägnar Amerikanska Gymnasiets arbetstagare i styrelsearbetet.
Utbildning: Lärarexamen, Göteborgs Universitet (2010), UEFA A-licensierad fotbollstränare (2013)