fbpx Tre terminer - Amerikanska Gymnasiet

Amerikanska Gymnasiet är Sveriges första gymnasieskola med ett läsår som fördelar sig över Tre terminer istället för två. Våra elever läser 178 skoldagar precis som alla elever gör på gymnasiet i Sverige och har samma undervisningstid.

Jullov och påsklov har samma längd som andra skolor har. Novemberlovet och sportlovet är vardera två veckor långa.

En stor skillnad är att läsåret med Tre terminer har en pedagogisk uppdelning så att elever och lärare skall kunna få ett mer balanserat skolår, med bättre möjligheter till både utveckling och återhämtning under året.

 

En förfluten tid

Den svenska skolans traditionella läsår är format ur en samhällsstruktur som härstammar från 1842 och det gamla bondesamhället. Det har inte funnits någon pedagogisk tanke som ligger bakom skolåret med två terminer utan läsåret är format ur vårt gamla samhälles behov från 1800-talet. Strukturerna har i princip bestått sedan dess och kvarlevan med två terminer återstår än idag i den svenska skolan. Detta trots att det finns omfattande vetenskapligt stöd för att förändra skolåret. En pedagogiskt genomtänkt årsstruktur med elevernas lärprocess i fokus och eleven i centrum har därav saknats i nästan 200 år.

 (White 1908, Entwisle & Alexander 1992, Downey, von Hippel & Broh 2004, NIE 1978, Cooper, Nye, Charlton, Lindsay och Greathouse 1996, Pelavin & David 1977, Hattie 2009, Alinder, Hamlett & Fuchs 1992Cooper 1996, Alexander, Entwisle & Olson 2001, Lindahl 2001, Moore 2010 mfl.)

Sommarlovet – infördes utifrån krav på att barnen skall hjälpa till med skörden

Höstlovet (fd potatislovet) – infördes för att barnen skulle hjälpa till med potatisskörden

Jullov, påsklov – infördes för firande av religiösa högtider

Sportlov – infördes för att spara elektricitet

Studiedagar – infördes utifrån krav på fortbildning för lärarna

 

Ett pedagogiskt skolår

Den omfördelning Amerikanska Gymnasiet gjort av skolåret innebär förutsättningar till fokuserat arbete följt av genomtänkta perioder av vila och reflektion. Strukturen stödjer både elever och lärare under läsåret. Det handlar egentligen inte om skoldagarnas faktiska placering utan om hur fördelningen av dagar skapar en underliggande pedagogisk struktur för lärande och bedömning av undervisningen. Det handlar också om att hantera återhämtning för lärare och elever under skolåret så att den sker vid strategiskt valda tillfällen och i genomtänkt längd.

*  Jullovet har samma längd som vanligt och ligger under Termin 2
** Påsklovet har samma längd som vanligt och ligger under Termin 3

Tydligare bedömning

Termin 1 och Termin 2 avslutas alltid med ett två veckor långt lov. Veckan innan lovet publiceras en betygsprognos för skolans alla kurser. I anslutning till loven ligger också skolans utvecklingssamtal där eleverna har möjlighet att boka samtal med de lärare man önskar få fördjupad förståelse från.

Samtliga betyg sätts först efter Termin 3. Det gör att läsåret får en helt annan tydlighet och att våra elever inte råkar ut för några överraskningar. Det leder också till bättre förutsättningar för eleverna att strukturerat kunna nå de högre målen i kurserna.

Positiva trender i lärande

Elever och vårdnadshavares upplevelse av skolåret med Tre terminer talar ett tydligt språk. Strukturer som skapar förutsättningar för lärande och som är genomtänkta påverkar skolarbetet och återhämtningen under året.

När vi frågar våra elever uppger 98,7% av eleverna att läsåret med Tre terminer är positivt för lärandet. 98,1 % av vårdnadshavarna uppger att Tre terminer är positivt för deras barns lärande.

Återhämtning och lovlängder

Skolårets olika pauser är generellt två veckor långa. Det skapar en tydlig symmetri i skolåret. Vi har inga spridda studiedagar under läsåret utan dessa är sammanslagna vid höstlovet och sportlovet.

Höstlov – 2 veckor
Jullov – 2 veckor+ (samma som övriga skolor)
Sportlov – 2 veckor
Påsklov – 1 vecka+ (samma som övriga skolor)

Sommarlov

Sommarlovet är nio veckor långt vilket är en vecka kortare än vad andra skolor har. Vi inleder varje skolår på tisdagen den andra veckan i augusti. Nio veckor är fortfarande en för lång tid för ett lov vilket är utmanande kunskapsmässigt. Det finns därför möjligheter som ligger utanför obligatorisk skola att delta i Summer Academy under en frivillig “fjärde termin”. Det kan innebära att för elever som själva vill så kan sommarlovet få en struktur av 3 veckor lov – 3 veckor High school i USA – 3 veckor sommarlov under dessa nio veckor.

 

Tre terminer som lärare

Arbetsåret med Tre terminer skapar positiva möjligheter till planering och utvärdering av undervisningen. För oss är är också samarbete och kontinuerlig utveckling två viktiga hörnstenar. Att både höstlovet och sportlovet är två veckor långa ger möjlighet till både samarbete, utveckling och återhämtning mellan terminerna. Att betyg endast sätts i juni månad och att systematiken runt betygsprognoser och utvecklingssamtal finns naturligt implementerat i årsstrukturen gör att arbetsåret förvisso fortsatt har vissa arbetstoppar men att det är en betydligt jämnare fördelning av det pedagogiska arbetet under året. Det skapar förutsättningar för att vi med lust och energi kan undervisa hela vägen fram till jullovet och hela vägen fram till sommarlovet och ta tillvara på all undervisningstid.