fbpx Gymnasieprogram - Amerikanska Gymnasiet

Alla våra gymnasieprogram leder till en svensk gymnasieexamen. Samtliga program är högskoleförberedande och utformade för att du ska klara övergången från gymnasiet till universitetet, högskola eller vidare studier utomlands med en stark akademisk grund. Vi arbetar exempelvis med samma metoder för inlämningar och referenser som universiteten gör redan från årskurs 1.

En stark akademisk grund innebär också att du förutom starka ämneskunskaper utvecklar ett personligt ledarskap under gymnasietiden. Genom att du nästan varje vecka kommer tränas i att tala och argumentera ger det dig ett stort försprång när du efter gymnasiet skall ta dig vidare i livet. Redan under första skolåret kommer du märka en stor skillnad i hur dina förmågor utvecklats.

Undervisningen på våra program har alltid sin utgångspunkt i svenska och att forma ett starkt svenskt akademiskt språk. Till detta adderar vi moment på engelska på de allra flesta lektioner. Du får lära dig alla ämnesbegrepp och du får arbeta med din engelska naturligt och i stigande omfattning under dina tre år. I årskurs 3 kommer undervisningen att vara upp till 50% på engelska och du kommer sannolikt inte att märka av det. En stark engelska ger ett naturligt insteg till högre utbildning där mycket av litteraturen är på engelska.