Amerikanska Gymnasiet har delat in skolåret i tre terminer vilket vetenskapligt ger våra elever och lärare större förutsättningar att tillsammans nå högre resultat. Våra elever läser 178 skoldagar precis som alla elever gör på gymnasiet i Sverige.

Eleverna på Amerikanska Gymnasiet har två veckor höstlov och två veckor sportlov. Eleverna har jullov och påsklov som vanligt. Skolstart sker i mitten av augusti vilket är några dagar tidigare än de flesta skolor.

Genom att vi slagit samman skolårets osammanhängande studiedagar har vi kunnat skapa en modell med tre terminer, vilket ger eleverna en kunskapsmässig fördel. Vid varje terminsslut får eleverna dessutom en betygsprognos, vilket gör att eleven får två betygsprognoser innan själva betyget sätts.

Tre terminer ger också en högre kvalitet för våra lärare med större möjlighet till reflektion, utvärdering och återhämtning mellan terminerna.