På denna sida kommer samarbetspartners, organisationer och företag som stödjer våra elevers utveckling att finnas med. Vi tror på ett nära samarbete med arbetslivet och arbetar därför aktivt med att utöka skolans och elevernas nätverk. Vill du eller ditt bolag vara med på vår resa och vårt uppdrag att forma morgondagens ledare? Kontakta oss gärna!