Elever på Amerikanska Gymnasiet i Göteborg kastar examenshattar.