fbpx Amerikanska Gymnasiet

Vi har kombinerat det bästa från den svenska gymnasieskolan med det bästa från high school.

Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kombinerar det främsta från det svenska och det amerikanska skolsystemet. Skolan vänder sig till dig som är studiemotiverad med ambition om att få en gymnasieutbildning med internationella fördelar. Du får studera i en modern och lugn studiemiljö med inslag från amerikansk high school.

Gemenskap, traditioner och värderingar

Vår skola står för en stark sammanhållning och en stark gemenskap. Under skolåret har vi ett stort antal sociala event på skolan som kallas för "Homecoming". Våra fyra grundvärderingar är utgångspunkten i hur vi agerar och är på skolan. Kindness - Courage - Grit - Knowledge & curiosity.

Våra program

Svenska och engelska

Undervisningen sker på svenska, där engelska inslag blandas in naturligt i undervisningen i stigande omfattning längs med gymnasietiden. Att göra engelskan till en naturlig del av din vardag rustar dig för universitetsvärlden, samtidigt som det skapar förutsättningar för en framtida karriär både i Sverige och utomlands.